Taşıma, mümkün olduğunca en kısa zamanda, en az maliyetle ve güvenli bir şekilde bir insanın, herhangi bir eşyanın veya iletişim bilgilerinin konumunu değiştirmektir. Bu bağlamda taşımacılık, üretim yapan firmalara ve şirket taleplerine mekan ve zaman yararı sağlamakta, ayrıca ekonominin olumlu ve verimli bir şekilde gelişmesine yardımcı olmaktadır. Lojistik hizmet sunucularının temel hizmet alanlarından biri de kargo taşımacılık hizmetleridir. Hava, deniz, demir yolu…gibi taşımacılık yollarıyla farklı yerlere ulaştırılan yük ya da eşya taşımacılığı işine kargoculuk denir. Bu tanım kapsamında kargo işletmeciliği karşımıza çıkıyor. Kargo işletmeciliği yapan bir firma kargoyu teslim alma, gözetim ve denetim altında tutularak depolama, yükleme, boşaltma, aktarma ve doğacak sorumlulukları üstlenme gibi hizmet çeşitleri sunar. Taşımacılık sektörü, diğer bütün sektörlerle doğrudan etkileşim içerisindedir. Taşımacılık ile birlikte lojistik tanımı da ortaya çıkmış ve 2003 yılında yasal mevzuatlar içerisinde yer edinerek daha önemli bir boyut kazanıp “işletmeler” şeklini almıştır. Lojistik yönetimi yapanların en önemli görevlerinden birisi de lojistik sisteminin içerisinde bulunan taşıma hizmetidir. Yönetimdeki amaç ürünlerin zamanında ulaşmasını uygun maliyette sağlamaktadır. Bu sebeple yönetici, taşımanın işlevselliğini etkin hale getirebilmek için en uygun taşıma yöntemlerini geliştirmeli ve stratejiler oluşturmalıdır. Kargo işletmeleri gerek hız gerek güvenilirlik bakımından tüketici taleplerine uygun çözümler üretmektedir. Böylece üretici firmalar sadece üretim faaliyetlerine yoğunlaşarak verimliklerini arttırırlar.